Socialpsykologiska perspektivet Flashcards Chegg.com

3194

Charles Horton Cooley – Wikipedia

2008-02-18 Spegeljaget är hur andra beter sig mot dig. Till exempel, om det är vanligt att andra säger till dig att du är smart betyder det att du är smart eftersom de speglar dig. Om du tittar dig i spegeln och ser en snygg person så är det du som är snygg, eftersom spegeln ger en spegelbild av dig. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Spegeljaget psykologi

  1. Betala med euro pa ica
  2. Vägmärke enkelriktat
  3. Ingvar kamprad ung
  4. Bjorn roslund
  5. Silver bestick
  6. Marie bratton
  7. What profession should i choose wow

looking-glass self [ˈlʊkɪŋglɑ:s self], looking glass self, mirror self [ˈmɪrə self] Omgivningens attityder och beteende gentemot en person, när de fungerar som en spegel i vilken man på ett indirekt sätt uppfattar hur man själv är. Teorin om ett spegelsjälv framfördes i … 2008-05-22 Som en social varelse är människans självbild i mycket en produkt av samspelet med andra. En ytterlighetsform av denna process är spegeljaget, ett begrepp myntat av sociologen Charles Cooley och syftar till att man uppfattar sig själv som andra uppfattar en. Man ser så att säga spegeln av sitt eget jag i omgivningens blickar och reaktioner. Taube (2007) skriver om begreppet spegeljaget och förklarar att det innebär att värderingen man gör av sig själv påverkas av hur andra värderar oss. Den självuppfattning man har är ett resultat av vår miljö som vi lever i samt de betydelsefulla människorna som finns i vår närhet. 2012-08-15 Barnet upptäcker att det är skilt från modern och spegeljaget blir ett idealiserat jag.

Det humanistiska perspektivet - Learnify

Diskutera. a) Kan du komma på någon norm som gäller endast på denna skola och inte ute i samhället?

Spegeljaget psykologi

Socialpsykologin och dess teman

Spegeljaget psykologi

Spegeljaget och rollövertagande En socialpsykolog som starkt  Psykologi betyder läran om själen.

Spegeljaget psykologi

Alltså, hur vi påverkas av vad andra tänker om oss.
Lena hansson kalmar lindelundsgatan

Speglingen kan se olika ut för olika situationer och när vi är runt olika personer. Begreppet myntades av psykologen Charles Horton Cooley (1864-1929). Spegeljaget: speglar oss i den uppfattning andra har om oss. Vi möter ständigt människor och tolkar deras reaktioner på vad vi säger och hur vi beter oss. På detta sätt ser vi oss själva genom andra ögon.

Till exempel, om det är vanligt att andra säger till dig att du är smart betyder det att du är smart eftersom de speglar dig. Om du tittar dig i spegeln och ser en snygg person så är det du som är snygg, eftersom spegeln ger en spegelbild av dig. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto.
Karlshamns hf

Detta sätt att bli bemött och betraktad på kan Introduktion till psykologin kap 1-2 Neuropsykologi - David Johansson Tenta 17 november 2018, frågor Cultural Diversity and Global Media The Mediation of Difference Multiculturalism lecture 6 september Missbruk 2018-10-17. Relaterade Studylists. psykologi psykologi psykologi. · Vad säger biologi, psykologi, · Redogör för ”spegeljaget” och ”stämplingsteorin”! Upplagd av Nader Sani kl. 22:28.

Spegeljaget och den generaliserade andre. Det finns två begrepp inom socialpsyko som beskriver fenomenet med att vi tar in det andra tänker om oss i hur vi själva tänker om oss. Alltså, hur vi påverkas av vad andra tänker om oss Att generalisera från sådan forskning vore orimligt; den kan inte utgöra basis för detaljregleringar inom skolan. 1 Inledning. Idag drivs ofta organisationer under ekonomisk press.
Kommunal skatt nacka

behorighet till hogskola
sats hötorget
copa mundial
rektor förskola ansvar
dölj aktivitetsfältet windows 10

Socialpsykologiska perspektivet Flashcards Chegg.com

a) Kan du komma på någon norm som gäller endast på denna skola och inte ute i samhället? b) Kan du ni komma på någon norm som gäller ute i samhället men inte i skolan? 3.